EBİLTEM blog sayfasına hoşgeldiniz.

Üniversite-Sanayi İşbirliği, Teknoloji Transferi, Patent, Avrupa Birliği Projeleri, Teknoloji Trendleri ve İnovasyon...

ShareThis

9 Aralık 2011 Cuma

“EBİLTEM Patent Araştırmaları Ofisi” Viyana’daydı


Patent Bilgi Merkezlerinin (PATLIB) yeniden yapılandırılması pilot projesi kapsamında Avrupa Patent Ofisi’ nin Viyana şubesinde düzenlenen ikinci modül eğitim programında bu yılda yerimizi aldık. 11 farklı Avrupa ülkesinden 17 Patent bilgi merkezinin katıldığı eğitimde Türkiye’yi EBİLTEM olarak temsil etmenin gururunu yaşamak ve çok değerli bilgilerle ülkemize geri dönmek çok keyifliydi.

2015 yılına kadar devam edecek bu proje kapsamında kapasitemizi arttırmak ve bunun sonucunda firmalarımıza/araştırmacılara daha kaliteli hizmet verebilmek için 5 gün süren eğitim programından birçok yeni fikir edindik. Bu fikirleri önümüzdeki dönemde bir bir hayata geçirerek hizmet portföyümüzü genişletmeyi planlıyoruz.

Katıldığımız eğitim kapsamında en dikkat çekici ve bilgi yoğun başlıklar şunlar oldu:
 •       Ip4inno Module B 1
 •       IPScore 2
 •       EPO Global Patent Index 3
 •       Patent İstatistiksel Analizi 4
 •       IP Audit 5

1 http://www.ip4inno.eu/ adresinden eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz. IP4inno, inovasyon için patent ve diğer sınai mülkiyet haklarının kullanımının yaygınlaştırılması için oluşturulan bir proje.
Alınan bir patentin ekonomik değerinin ölçülmesinde kullanılan Access tabanlı bir program.
EPO tarafından sağlanan ve EBİLTEM’ in de kullandığı ücretli patent araştırma ve analiz programı.
4 Patent dokümanlarının bibliyografik bilgilerinin istatistiksel analizinde kullanılan birçok program bulunmakta. Bunlardan bir tanesi EPO’ nun ücretli PATSTAT programı. Eğitim kapsamında bu program ile analiz işlemleri değerlendirildi.
5 Firmaların sınai mülkiyet konusundaki mevcut durumunu ortaya çıkarmak ve sonuçlara göre aksiyonların belirlenmesi için kullanılıyor. Fransa ve Avusturya’da uygulanan konsept servisler anlatıldı.

25 Ağustos 2011 Perşembe

Ticari Web Siteleri: Sanal İşyerleri

İşyerlerinin dizaynına, modernliğine ve rahatlığına gösterdiğimiz ilginin düzeyi, evlerimize gösterdiğimiz ilginin düzeyi ile neredeyse eşdeğerdir. Bu önermenin çıkış noktası, ağırlayacağımız konuklar arasında mekânsal bir ayrım yapmıyor olmamız ile ilgili olsa gerek. Bu noktadan hareketle, firmalarımızın 7/24 açık işyerleri olan internet sitelerine de aynı özeni göstermelerini bekleyebiliriz. Fakat maalesef mevcut durum bu beklentimizi boşa çıkaracak nitelikte.

TÜİK’in 2010 Ocak ayı itibari ile yaptığı araştırmaya göre, 10 ve üzeri personele sahip firmaların ancak %57’si, bir web sitesine sahip durumdadır. Aynı indikatörlerin kullanıldığı Eurostat araştırmasına göre Avrupa firmaları web sitesi kullanım oranı ise %70’e ulaşmak üzere. Aradaki farka ek olarak web sitelerinin kullanılabilirlik ve modern dizaynı konularında da soru işaretleri mevcut. Uluslararası işbirliklerinde ilk takdim noktası olan web sitelerinde yaşanan bu geri kalma durumu, rekabet gücünüze doğrudan etki edebilecek kapasitededir. 14 Ocak 2011’de yayınlanan yeni Türk Ticaret Kanunu, her şirkete web sitesi zorunluluğu getirdiği için, web sitesi kullanım oranı probleminde somut bir adım atıldığı söylenebilir. Küresel ticaretin kaçınılmaz bir ihtiyacı konumundaki web sitesi kullanımının, devlet eliyle dayatılarak gerçekleştirilebilmesi ayıbını göz ardı ederek konunun diğer boyutuna odaklanalım.

Küresel rekabetin yoğunluğu göz önüne alındığında, firma olarak bir web sitesine sahip olmak, rekabetin içine doğru atılan ilk adım olmaktan öteye gidemeyecektir. İyi dizayn edilmemiş, kullanılabilirliği düşük, firmayı yeterli düzeyde pazarlayamayan bir web sitesi, faydadan çok zarar da getirebilir. Küçük bir analoji yapmak gerekirse, tanıştığınız bir kişinin kıyafeti üzerinden edindiğiniz izlenimin ne derece etkili olduğunu düşünebilirsiniz. Web sitesi kullanımı ve verimliliği sorununun en ironik yanı ise, KOBİ’lerin problemleri arasında en kolay ve en az maliyetle çözülebilecek sorun oluşudur. İşyerlerine harcama yapmaktan kaçınmayan küçük işletmecilerin web sitelerine yapacakları harcamayı ekstra maliyet olarak görmeleri, üzerinde düşünülmesi gereken hatalı bir bakış açısıdır.

Problemin çözüm aşamasında fikir vermesi adına, bir ticari işletme web sitesinin sahip olması gereken kritik noktaları şu şekilde sıralayabiliriz:
 • Kolay kullanılabilir arayüz:Sitenin ziyaretçileri istediği şeyi kolayca bulabilmelidirler. Bu sitenizde gezinme sürelerini artıracaktır.

 • Firma geçmişi ve deneyimleri: Firmanızın sahip olduğu deneyimler, alımlılığı artıran bir unsurdur, ziyaretçide güven duygusunu artırır.

 • Katalog ve üretim alanı görselliği: Web sitenizin öncelikli amacı karşı tarafa bilgi aktarmaktır. Firmanızın üretim alanları ve ürünlerinin görselliği, kalıcı bir izlenim yaratmak adına en etkili yollardan biridir. Bu görsel araçların etkisi, profesyonel bir çalışma ile maksimuma çıkartılmalıdır.

 • Web sitesi uzantılı mail adresi: İş yazışmalarınızı kişisel e-mail adreslerinden ayırmanız, kurumsal kimliğin temel göstergelerinden biridir. Gmail, yahoo, hotmail gibi kişisel maile yönelik uzantılar, kurumsal kimliği oturmuş firmalarda kötü bir ilk izlenim yaratma potansiyeli taşır.

 • İngilizce versiyon: Sayılan kritik noktalar arasında en mühim olanı sitenin İngilizce versiyona sahip olmasıdır. Mükemmel bir altyapı ve görsellikle inşa edilmiş fakat İngilizce versiyonu olmayan bir web sitesi, firmanızı lokal düzeyde kilitleyecektir. Site arayüzünün İngilizceye çevrilmesine ek olarak, varsa ürün yelpazenizi sergilediğiniz katalog da mutlaka İngilizceye çevrilmelidir.
Yakın zamana kadar ‘çağı yakalamak’ sloganı ile birlikte kullanılan web siteleri, artık ticaretin yapı taşlarından biri haline gelmiştir. Bu bağlamda sanal işyerlerinizi gözden geçirme vaktiniz geldi de geçiyor.

19 Ağustos 2011 Cuma

TÜBİTAK 1505 KOBİ YARARINA TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEK PROGRAMI: GİRİŞİMCİ KOBİ'LER İÇİN YENİ BİR FIRSAT


Üniversite sanayi işbirliğinin küresel bir motto haline gelmesi, finansal destek programlamalarının bu alana spesifik önem ayırmasını mecbur kılmaktadır. Destek programları altında bu güne kadar 5 farklı program yürüten TÜBİTAK, bu küresel trende ayak uydurmak adına yeni bir destek programı yaratmıştır. Akademik bilginin KOBİ’ler aracılığı ile ticarileşmesine yönelik destek sağlayacak bu yeni program, “1505 TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı” adı altında yürütülecektir.

Bilimsel bilginin üretim alanlarının izolasyonu, teknolojik yenilenme ve gelişim açısından olumsuz ve istenmeyen bir durumdur. 1505 destek programı çerçevesinde TÜBİTAK’ın hedefi, üniversite ve KOBİ’leri eşleştirerek bu izolasyon çemberini aşabilmektir. Programın KOBİ’ler açısından en can alıcı noktası, kendilerinden herhangi bir Ar&Ge faaliyetinin beklenmeyecek olmasıdır. KOBİ’lerin program çerçevesindeki sorumlulukları proje çıktılarının uygulamaya geçirilerek ticarileştirilmesi üzerinedir. Ar&Ge ve inovasyonun rekabetçi küresel düzendeki karşı konulamaz çekim gücü göz önüne alınırsa, 1505 destek programı KOBİ’ler için bulunmaz bir fırsat yaratmakta. Kısacası, bir KOBİ’nin 1505 programına dahil olabilmek için ihtiyaç duyduğu tek şey bir proje fikri!

KOBİ' ler İçin Tek Durak Merkez; Avrupa İşletmeler Ağı

Avrupa Komisyonu oluşturmuş olduğu IRC ve EIC ağları ile KOBİ’leri Ar-Ge, inovasyon, bilgi paylaşımı ve birlikte çalışmaya yönlendirerek AB üye ve aday ülkelerinin aynı zamanda gelişmesini ve ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarını indirmeyi hedeflemiştir. Ancak, her iki kurumun da KOBİ’lere hizmet veriyor olması ve çoğu kez bazı konularda ortak hizmet sunmaları, hizmetlerin tek bir noktadan verilmesi fikrini geliştirmiştir. IRC hizmetlerini bir kurumun, EIC hizmetlerini başka bir kurumun vermesi KOBİ’lerin iki kurum arasında gelip gitmesine sebep olmuştur. Kurumların daha etkin çalışmalarını sağlamak amacıyla, tüm hizmetlerin tek çatı altında toplanarak KOBİ’ler için “Tek Durak Merkezi” nin oluşturulması yaklaşımı AB Komisyonu tarafından 2007–2014 yılları arası sürecek olan “Avrupa İşletmeler Ağı - Enterprise Europe Network” programını oluşturmuştur. 

 Avrupa Birliği Komisyonu 6 yıl sürecek program kapsamında 49 ülkede 600 Merkezin bulunduğu “Enterprise Europe Network” Ağını oluşturmuştur. Merkezlerin amacı kendi firmaları ile ağa üye olan ülkelerdeki firmalar arasında teknoloji transferi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları, ticari işbirlikleri, ortak yatırım ve ticaret, Avrupa birliği projeleri konularında birliktelikler oluşturmak ve bilgi dağılımının ve toplanmasının en etkin şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Tek Durak Ofisi olarak hizmet verecek olan 590 Merkez, KOBİ’ler, diğer kurum ve kuruluşların bilgiye erişiminden finansal kaynaklara ulaşım, ticari ortaklıkların oluşmasına kadar her alanda danışmanlık ve yönlendirme hizmeti vermektedirler. Böylece firmalar tüm gerekli bilgileri bir noktadan sağlama ve daha hızlı hareket edebilme yeteneğine kavuşmuşlardır.

Avrupa İşletmeler Ağı vereceği hizmetler üç başlık altında toplanmıştır. Hizmetlerin temel amacı firmaların bilgi seviyesini artırarak, gerek finansal bilgi ve gerekse yeni teknolojilere ulaşmalarını sağlamak, yurt dışındaki firmalar ile teknik ve ticari işbirliği zeminleri oluşturarak onları teknoloji üreterek ihraç eden ve yabancı pazarlara ulaşan bir konuma getirmektir.

Avrupa İşletmeler Ağının Çalışma Alanı ve Sektörel Öncelikleri

Avrupa İşletmeler Ağı AB tarafından yönetilen, finanse edilen ve denetlenen bir oluşumdur. Çalışmaları Brüksel’de bulunan European Agency Competitiveness and Innovation (EACI) tarafından denetlenmekte ve koordine edilmektedir. Ağ üyeleri her 18 ayda bir kez olmak üzere raporlarını EACI’e ileterek yaptığı çalışmaları beyan etmekte ve finansal destek almaktadır. Her ülkenin bir proje koordinatörü ve finansal koordinatörünün bulunduğu EACI, aynı zamanda Ağın daha iyi çalışabilmesi için eğitimler ve Ağ Güçlendirme etkinlikleri düzenlemektedir.

Brüksel’de bulunan Ajans projenin doğrudan yürütülmesine müdahale etmemekte, sadece verilen taahhütlere ulaşılıp ulaşılmadığını ve projeye verilen desteğin amacına uygun kullanıp kullanılmadığını izlemekte ve kontrol etmektedir. Avrupa İşletmeler Ağı Merkezlerinin asıl yürütücüsü proje koordinatörleri ve proje ortaklarıdır.5 Ağustos 2011 Cuma

2011-2013 KOBİ Strateji ve Eylem Planı: Yeni Bir Başlangıç

KOBİ’ler için belirlenen “KOBİ Strateji ve Eylem Planı (KSEP)” 2011-2013 dönemi için yenilenerek yayınlandı. Plan yakın gelecek için KOBİ stratejisini çizmekle beraber 5 stratejik hedef çerçevesinde somut eylemler öngörmektedir. Bu 5 hedef arasında yönetim ve kurumsal yetkinliklerin geliştirilmesi ile ar-ge kapasitesinin artırımına ilişkin eylemler ön plana çıkmaktadır.

Ülkemiz KOBİ’lerinin en temel sıkıntılarının başında yönetimsel becerilerin yetersizliği gelmektedir. KOBİ’lerin en önemli özellikleri olarak bildiğimiz ‘girişimci ruh’ ve ‘çabuk adaptasyon’un doğru kullanılması aşamasında bu beceri yetersizliği, aşılması gereken bir duvar olarak karşımızda durmaktadır. Bu problemin çözümünde etkili bir yol olabilecek ‘uzman desteği alma’ konusunda, mevcut durum pek iç açıcı değildir. KOSGEB’in 2004-2007 yılları arasında yaptığı araştırmaya göre imalat sanayi için dışarıdan danışmanlık ve eğitim hizmeti kullanma oranı danışmanlık için %3, eğitim için %4.62 düzeyindedir. Bu bağlamda 2011-2013 dönemi için beceri, yeterlilik ve bilgi donanımını artırımı konularında somut politikalar belirlenmiştir. Eğitim, danışmanlık, sınai mülkiyet hakları, enerji verimliliği, belgelendirme gibi konularda eksikliklerin giderilmesi için KOSGEB, TOBB ve Türk Patent Enstitüsü faaliyetlerini ve desteklerini artıracaklardır. Bu noktada KOBİ’lere de bu eğitim ve destek faaliyetlerini takip etme ve bu konularda ısrarcı olma hususunda sorumluluk düşmektedir. 

Planın önem arz eden diğer bir kısmı ar-ge faaliyetleri ile ilgilidir. Teknoloji geliştirme, inovasyon gibi kavramlar ile KOBİ’ler arasındaki mesafenin daraltılması konusunda, proje kültürünün öne çıkartılması öncelikli hale gelmiştir. Finansman konusunda yetersizliklerden dem vuran KOBİ’ler için çok önemli fırsatlar içeren TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı ve Avrupa Birliği desteklerine olan ilgiyi artırmak için gerekli bilgilendirme girişimleri, eylem planında yerini almıştır. Avrupa İşletmeler Ağı[1], Avrupa Birliği Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP), 1501 Sanayi Ar-Ge, 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek programları önümüzdeki yıllar için, sınıf atlamak isteyen KOBİ’lerin yönelmesi gereken hedefler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hibe desteği sağlayan bu projelerin bir parçası olmak KOBİ’ler açısından köklü bir dönüşümün başlangıcı anlamına gelmektedir. Projeler önemli finansal kaynak sağlamalarının yanı sıra, sistemli çalışma ve küresel yeniliklere adapte olma konusunda itici bir güç oluşturmaktadır. 

Ulusal bazda eylem planlarının bir sihirli değnek misali değişimlere yol açmayacağı gerçeği ortada. Bu eylem planlarının önemi, kendi yol haritanızı belirlemekte gizli. KOBİ’ler açısından kendi yağında kavrulma devrinin kapanmış olması, küresel bakmayı mecbur kılıyor. Bu değişime çekingenlikle yaklaşma maliyetinin, çekingenliği yaratan unsurların maliyetinden fazla olacağı aşikardır. Bu yüzden size destek verme amacıyla kurgulanmış kurumları proje, danışmanlık ve hibe destekleri konusunda çalışmaya zorlamak, kendi eylem planınıza bir başlangıç noktası teşkil edebilir ve bu planın ulusal eylem planından daha fazla yarar sağlayacağına şüphe yoktur.

[1] Detaylı bilgi almak ve Avrupa İşletmeler Ağı çerçevesinde erişebileceğiniz hizmetler için; www.ebicege.org.tr

2 Ağustos 2011 Salı

Türkiye'de Geleceği Parlak Sektörler

Geçtiğimiz ay açıklanan ve Türkiye’deki pek çok gencin geleceklerini planlamak üzere seçim yapmak zorunda kaldığı Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonrasında çevrenizdeki genç öğrencilerden de fark ettiğiniz gibi tümü “gelecek vaat eden” bölümleri tercih etme yarışına girdiler. Bu sebeple biz de Türkiye’deki yükselişte bulunan, yükselip ekonomik öneme sahip olacağı düşünülen meslekler ve sektörleri araştırdık.

Araştırmada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TEKAM) hazırlamış olduğu rapordan faydalanılmıştır. Bu grubun en başında pek çoğunuzun da tahmin edebileceği gibi “enerji sektörü” gelmekte. Batılı devletlerin son zamanlarda oldukça üstüne düştüğü bir konu enerji ve enerji kaynakları. Artan nüfus ve talep maalesef ki sınırlı enerji kaynakları tarafından karşılanamıyor. Bu refah seviyesi yüksek devletleri “sürdürülebilir enerji kaynakları” kullanımına ve araştırmalarına yöneltti.
Enerjiden sonra Türkiye’nin önümüzdeki on yıla damga vuracak sektörleri içinde şunlar var;
 • otomotiv,
 • tekstil,
 • telekomünikasyon-iletişim,
 • bilişim sistemleri ve teknoloji,
 • savunma ve hava teknolojileri,
 • eğitim,
 • perakende,
 • elektronik,
 • çevre ve geri dönüşüm,
 • güvenlik,
 • danışmanlık
Belirtilen tüm sektörleri detaylı incelemek mümkün olmasa da Türkiye için yeni ekmek kapısı olabileceğini düşündüğümüz bazılarını ve hali hazırda faaliyet gösterdiklerimizi sizin için biraz açmak istedik.
 
Bu sektörlerden çevre ve geri dönüşüm sektörleri Türkiye açısından incelendiğinde daha önce hiç adı anılmayan sektörler. Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde Birlik üyesi olabilmek için kapatılması gereken 27 fasıldan biri olarak enerji, 15. faslın başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Hesaplamalara göre, Türkiye' nin enerji sektöründeki açığını kapatması için tam 130 milyar dolarlık yatırım yapması gerekiyor. Bu, aynı zamanda büyük bir istihdam sahası anlamına da geliyor.

Tıpkı enerji kaynaklarındaki yetersizlik gibi dünya nüfusu ile gıda kaynakları arasındaki makas da her geçen yıl artıyor. Bu da gıda arzı güvenliğini tehlikeye sokuyor. Türkiye ' nin bu alanda yıldızını parlatanlar ise küresel ısınma, su kıtlığı, tarıma dayalı alanların azalması gibi unsurlar. Verilmekte olan teşvikler ve yapılan yasal düzenlemelerin de katkısıyla ölçekler büyüyecek, bilinçli tarım pratiklerine yer verilecek. Özellikle organik tarım, damlama sulama, topraksız tarım ve suda tarımın önem kazanması, gübre sektörünün de gelişmesi bekleniyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) değerli Başkanı Prof. Dr. Nükhet Yetiş’ in desteği ile bilişim sistemleri ve teknoloji alanındaki yatırımlar da arttırılıyor. 2004 yılı itibari ile Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) kapsamında üniversiteler, özel ve kamu araştırma kuruluşlarına aktarılan toplam destek miktarı 8 kattan fazla; mali destek miktarı 33 kat artarken; bilim insanlarına verilen destek ve bursların sayısı 8 katın üzerinde arttı. Bu konuda yatırım yapmak isteyen ya da hali hazırda sektör içinde bulunanlar için açılan çağrı ve destekleri takip etmekte fayda var.

4 Mayıs 2011 Çarşamba

Kobiler İçin Ar-Ge ve İnovasyon

 


Dünya’daki tüm ülkelerin birincil amacı ekonomik olarak en üst düzeye çıkmaktır. Ekonomik olarak güçlü bir ülke olmanın yollarından birisi de mümkün olduğu kadar karlılığı yüksek olan mal ve hizmetleri üretmek ve onları uluslararası pazarlara satabilmek, yani ihraç edebilmektir. Dünyanın ekonomik olarak güçlü ülkelerine baktığımızda bu ülkelerin bu konuda başarılı oldukları görülmektedir. Örneğin dünyanın ekonomik olarak en güçlü ülkelerinden birisi olan ABD, katma değeri yüksek ürünlerin üretilip bir çok ülkeye de ihracının yapıldığı yerdir. Aynı şekilde, Avrupa Birliği ülkelerinden İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler de ekonomik yönden güçlü ülkeler arasında yer almaktadır. Bu ülkeler ile birlikte uzak doğu ülkelerinden Japonya ve Ortadoğu ülkelerinden İsrail de ekonomik olarak güçlü ülkeler liginde yer almaktadır.

Yukarıda bahsedilen ülkelerin en büyük özelliği, katma değeri yüksek alanlarda üretim yaparak, elde ettikleri bu ürünleri yurt dışı pazarlara satmak ve bunun sonucu olarak ülke olarak büyük ekonomik getiriler elde etmektir. Dolayısı ile bu ülkelerin ekonomik gücünün arkasında çok az sayıda ülkenin üretebildiği mal ve hizmetleri üretmek ve bunları dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edebilme gücü gelmektedir. Bu üretme gücünün temelinde ise Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon yatmaktadır. 

Ar-Ge, genel tanımı itibari ile daha önce yapılmamış bir ürünün ortaya konulmasıdır. İnovasyon ise var olan bir ürün veya hizmet üzerinde değişiklikler yapılarak o ürünü bir ticari değere sokmaktır.  Örneğin, bir cep telefonunun üretilebilmesi bir Ar-Ge’dir, ancak bu cep telefonuna fotoğraf çekebilmek için bir kamera uygulaması yapılması bir inovasyondur. 

Ar-Ge ve inovasyon yapabilmek için en önemli unsur bilgidir. Çünkü, Ar-Ge ve inovasyon sürecinde yapacağınız çalışmalar bilgi olmaksızın gerçekleştirilmesi imkansızdır. Bu bilgiler ise üniversite ve araştırma merkezlerinde bilim adamlarının ve araştırmacıların ürettikleri bilgilerdir. Bu bilgilerin kullanılarak yeni bir ürün ve sisteme dönüştürülmesi genel olarak Ar-Ge ve  inovasyon süreçleri ile mümkündür. Dolayısı ile yukarıda adı geçen ülkelerin ekonomik başarısında bu iki unsurun, yani Ar-Ge ve inovasyonun katkısı çok büyüktür. 

Türkiye, Ar-Ge ve inovasyon göstergelerine bakıldığında maalesef AB ülkeleri arasında sonuncu sırada yer almaktadır. Tüm dünya klasmanında ise genelde alt sıralarda yer almaktadır. Bu durum, Türkiye’de başta KOBİ’lerimizin olmak üzere tüm işletmelerimizin katma değeri, yani karlılığı yüksek mal ve hizmetler yerine, daha geleneksel karlılığı düşük mal ve hizmetler ürettiğini göstermektedir. Karlılığı düşük mal ve hizmetlerin üretilmesinin maalesef ülkemizin büyümesine, dolayısı ile toplumsal ekonomik ve sosyal kalkınmamıza katkısı çok sınırlıdır. Bu nedenle ülke olarak bir an önce Ar-Ge ve inovasyona dayalı, katma değeri yüksek, ihracat potansiyeli fazla ve kimsenin üretemediği mal ve hizmetleri üretmeye başlamamız gereklidir. Bunun tek yolu ise toplumun tüm birimlerinin (Devlet-Üniversite-Sanayi) Ar-Ge ve inovasyon sürecinde sorumluklarını yerine getirmesi ile mümkündür.

KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve ve inovasyon çalışmalarını desteklemeye yönelik çok değişik teşvikler ve destekler mevcuttur. Bu desteklerin başında, TÜBİTAK-TEYDEB tarafından sağlanan hibe destekleri gelmektedir. TÜBİTAK, daha önce Ar-Ge desteği almamış KOBİ’lere toplam maliyetinin %75’ine kadar 400.000TL’yi aşmayacak düzeyde hibe desteği sağlamaktadır. Sanayi Bakanlığı, 2007 yılında başlattığı Sanayi Tezleri (San-Tez) proje destekleri ile toplam projenin %75’ini yine karşılıksız olarak desteklemektedir. Bunlara ek olarak KOSGEB’in son düzenlemeleri ile Ar-Ge ve inovasyona yönelik destekleri KOBİ’lerimizi için önemli bir kaynağı oluşturmaktadır.

KOBİ’lerimiz, rekabette başarılı olabilmek için, Ar-Ge ve inovasyona çalışmalarına acilen başlamalı ve bu çalışmalarında mevcut devlet hibe desteklerinden yararlanmalıdır. Bu konuda destek ve bilgi almak amacı ile, ilgili kurumlara başvurabilirler. Ayrıca, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) bu konuda elinden geldiği kadar firmalara bilgilendirme ve yönlendirme desteklerini ücretsiz olarak vermektedirler. 
Dr. Serdal TEMEL
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM)
serdal.temel@ege.edu.tr 

8 Şubat 2011 Salı

İNOVİZ - Gelecek İçin İnovasyon, Sağlık İçin İzmir

     Yüzyıllardır bir sağlık merkezi olarak kabul edilen İzmir, bugün dünyanın geldiği noktada ise sağlık Ar-Ge’si konusunda bir merkez olmaya oynuyor.

    ABD’de yerleşik Türk Bilim Adamları ve Akademisyenleri Derneği-TASSA’nın ve İzmir’deki 3 devlet üniversitesinin işbirliği ile İNOVİZ projesi yürütülüyor. İNOVİZ kapsamında, İzmir ve Ege Serbest Bölgesi’nde yerli ve yabancı yatırımcıların rahatlıkla çekilebileceği bir Biyomedikal Sektör Kümelenmesi oluşturulması hedefleniyor. EBIC-Ege Proje Müdürü Serdal Temel İNOVİZ projesinin ayrıntılarını ve Türkiye’ye katacaklarını anlatıyor.
 
1.    İNOVİZ projesi nasıl ortaya çıktı? Şu anda geldiği aşama hakkında bilgi verir misiniz?
     İNOVİZ, ABD’de yerleşik Türk Bilim Adamları ve Akademisyenleri Derneği-TASSA’nın öncülüğünde ve İzmir’deki üç devlet üniversitesi olan Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün akademik vizyonu, sektör temsilcilerinin desteği ve Ege Serbest Bölgesi AŞ’nin kolaylaştırıcı yaklaşımı ile kurulan, firmalar ve araştırmacılar için yetkin bir İletişim ve İşbirliği girişimdir. Bu girişimin amacı, bölgemizde sağlık alanında:
 •   Üniversite ile sanayi arasında etkin ve sürdürülebilir işbirliği sağlayarak,
 •   Firmalar arasında proje, teknoloji ve ticari odaklı işbirlikleri oluşturarak,
 •  Bölgemizi sağlık sektörüne yön veren, sektörün kalbinin attığı etkin ve iyi tanınan bir üs haline getirmektir.
      Girişimin başlangıç tarihi olan 2009 yılından günümüze kadar INOVIZ Girişiminin paydaşları tarafından çok çeşitli toplantı ve etkinlerden düzenlenmiştir. İlk toplantı “Arama Toplantısı” başlığında 23 Mart 2009 tarihinde gerçekleşmiş ve bu alanda faaliyet gösteren firmalar ile bir araya gelinmiştir. Bu toplantının ardından Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü tarafından “İşbirliği Protokolü” imzalanmış ve çalışmalara hız verilmiştir. Sektördeki ulusal firma ve üniversiteler ile uluslararası paydaşları bir araya getirmek için 24-25 Mayıs 2010 tarihinde 1. İzmir Global Sağlık Konferansı Düzenlenmiş ve 7 ülkeden 75 projenin katıldığı ve 130 yüz yüze görüşmenin olduğu bir proje pazarı düzenlenmiştir. Medikal Sanayicilerinin de bu girişime destek verme kararından sonra INOVİZ Girişimi farklı bir boyut kazanmış ve artık tanınan yerel bir girişim haline gelmiştir. Bu noktadan sonra INOVİZ markasını yaratma çalışmaları başlatılmış ve girişimin logosu için Türk Patent Enstitüsü‘ne marka başvurusu yapılmıştır.
      Bu gün itibari ile İNOVİZ; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Valiliği, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Serbest Bölgesi AŞ, Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği, Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Federasyonu (TÜMDEF)’nun desteği ile 246 firma ve 88 akademisyenin bulunduğu geniş veri tabanı olan bir GİRİŞİM haline gelmiştir.

2.    İzmir, sağlık ve sağlık teknolojileri için bir merkez olmasını sağlayacak ne tür avantajlara sahip?

      İzmir, sağlık sektöründe tarihin derinliklerine dayanan güçlü ve iyi bilinen özelliklere sahiptir. Nitekim, MÖ 4.yy da faaliyete geçen, tıp ve eczacılığın simgesi yılanlı sütünün yer aldığı Pergamon Asklepion'u Bergama'dan insanlığa önemli katkılarda bulunulan bir sağlık merkezi konumunda olmuştur. Günümüz itibari ile İzmir’deki üç büyük üniversite Biyomedikal Teknolojiler alanında ulusal ve uluslararası düzlemlerde söz sahibi kuruluşlardır. Ayrıca, bu alandaki insan kaynakları, fiziki alt yapı ve araştırma sonuçları İzmir’in önemli zenginliğini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, İzmir’de filizlenmekte olan Biyomedikal Teknolojiler Sanayi ve Üretim sektörü ulusal düzlemde ses getirmektedir. Özellikle EXPO 2015 sürecinde belirlenen “Sağlık için İzmir” teması yerel yönetimlerce de benimsenmiş durumdadır ve bu da İzmir’in en önemli güçlerinden birini oluşturmaktadır. Son olarak, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan “İzmir için Yükselen Sektörler” dokümanında sağlık ve sağlık teknolojilerinin öncelikli sektörler arasında gösterilmesi, İzmir’in potansiyelini ortaya koymaktadır. 

28 Ocak 2011 Cuma

Avrupa Patent Ofisi (EPO) İzmir' de!


Avrupa Patent Ofisi (EPO) ’nin, Avrupa’da 6 Merkezde faaliyete geçirdiği  “Patent Araştırmaları Ofisi” Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) bünyesinde açıldı.

EBİLTEM, “Reorienting Patent Information Centres”  projesi kapsamında Avrupa Patent Ofisi ve Türk Patent Enstitüsü tarafından Türkiye’ den seçilen tek kurum olmuştur.
Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda 1998 yılından başlayarak etkin faaliyetler yürüten EBİLTEM, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerini çeşitlendirerek ve ulusal/uluslararası projeler oluşturarak, ortaya çıkan gereksinimleri karşılamaya yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. EBİLTEM bugüne değin, sanayinin Ar-Ge ve İnovasyon kapasitesini artırmak amacı ile toplam 20 AB projesini başarı ile yürütmüş ve sonuçlandırmıştır. 

EBİLTEM, gelişen rekabetin etkisi ile ön plana çıkan “Fikri Mülkiyet Hakları” konusundaki açığı kapatmak amacı ile 1999 yılından itibaren bölgeye hizmet veren TPE Bilgi ve Dokümantasyon Birimi’ nin ileri aşaması olan “Patent Araştırmaları Ofisi” ni de bünyesine katmıştır.

EBİLTEM-TPE-EPO “Patent Araştırmaları Ofisi” Kasım 2010 tarihinde kurulmuş olup, faaliyetlerini Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) bünyesinde sürdürmektedir. Ofisin amacı,  başta Ege Bölgesi olmak üzere, Türkiye’deki firmalar, akademisyenler ve girişimciler için patent araştırmalarının yapılması, buluşun ekonomik değerlendirmesi, patent farkındalığının artırılması, İnovasyona yönelik destek hizmetlerinin verilmesi ve teknoloji lisanslama konularında hizmet sağlamaktır. 

Patent Araştırmaları Ofisi yardımı ile sanayici ve araştırmacılar patent konusunda sadece ulusal değil uluslararası alanda da araştırmalar yapabilecek ve gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşılabilecektir. Bununla birlikte, Ofis, üniversitelerde eğitimler ve seminerler düzenleyerek patent konusunda daha bilinçli ve duyarlı mühendisler ve akademisyenler yetiştirilmesinde etkili olacaktır.

Patent Araştırmaları Ofisi’ nin yürüteceği yoğun çalışmalar sonucunda Bölgemiz, endüstrileşme yolunda önemli görülen, ilk basamak olan fikri mülkiyet hakları konusunda önemli bir fark yaratmış olacaktır. 

Bu kapsamda; EBİLTEM-TPE-EPO “Patent Araştırmaları Ofisi” nin bölgeye ve ülkeye vereceği hizmetler, 18 Mart 2011 tarihinde Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer YILMAZ‘ ın ev sahipliğinde EBİLTEM’ de yapılan bir törenle tanıtıldı.

Yüksek düzeyde katılımın gerçekleştiği törende, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, “Patent Araştırmaları Ofisi” nin açılış gerekçesini, EBİLTEM Müdürü Prof. Dr. Fazilet Vardar SUKAN ise verilen hizmetler konusunda teknik bilgileri aktardı. Etkinlik, TÜBİTAK-TÜSSİDE’ den Dr. Suat GENÇ, ODTÜ’den Dr. Hakan GÜRSU ve Türk Patent Enstitüsü’ nden Hakan BAYRAM’ ın katıldığı “Ar-Ge, Patent ve İnovasyon” başlıklı bir panel ile devam etti.

Ayrıca etkinlik çerçevesinde “Zihni Sinir Sergisi”, “EBİLTEM Teknoloji Transferi Hizmetleri”, “Patent Araştırması İstek Standı” ve “Karikatürlerle Patent ve Marka” adları altında paralel etkinlikler düzenlendi.

 “Patent Araştırmaları Ofisi” hizmetlerinden faydalanmak isteyen firmalar, araştırmacılar ve fikir sahipleri, EBİLTEM proje uzmanları ile iletişime geçebilirler. 
Broşürü indirmek için tıklayın.
·      İletişim bilgileri;
·      Telefon               : 0 232 343 44 00 / 112-152 
·      E-mail1              : patent@ebiltem.ege.edu.tr 
·      E-mail2              : mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr 
·      Sosyal Medya     : http://twitter.com/ebiltem