EBİLTEM blog sayfasına hoşgeldiniz.

Üniversite-Sanayi İşbirliği, Teknoloji Transferi, Patent, Avrupa Birliği Projeleri, Teknoloji Trendleri ve İnovasyon...

ShareThis

8 Şubat 2011 Salı

İNOVİZ - Gelecek İçin İnovasyon, Sağlık İçin İzmir

     Yüzyıllardır bir sağlık merkezi olarak kabul edilen İzmir, bugün dünyanın geldiği noktada ise sağlık Ar-Ge’si konusunda bir merkez olmaya oynuyor.

    ABD’de yerleşik Türk Bilim Adamları ve Akademisyenleri Derneği-TASSA’nın ve İzmir’deki 3 devlet üniversitesinin işbirliği ile İNOVİZ projesi yürütülüyor. İNOVİZ kapsamında, İzmir ve Ege Serbest Bölgesi’nde yerli ve yabancı yatırımcıların rahatlıkla çekilebileceği bir Biyomedikal Sektör Kümelenmesi oluşturulması hedefleniyor. EBIC-Ege Proje Müdürü Serdal Temel İNOVİZ projesinin ayrıntılarını ve Türkiye’ye katacaklarını anlatıyor.
 
1.    İNOVİZ projesi nasıl ortaya çıktı? Şu anda geldiği aşama hakkında bilgi verir misiniz?
     İNOVİZ, ABD’de yerleşik Türk Bilim Adamları ve Akademisyenleri Derneği-TASSA’nın öncülüğünde ve İzmir’deki üç devlet üniversitesi olan Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün akademik vizyonu, sektör temsilcilerinin desteği ve Ege Serbest Bölgesi AŞ’nin kolaylaştırıcı yaklaşımı ile kurulan, firmalar ve araştırmacılar için yetkin bir İletişim ve İşbirliği girişimdir. Bu girişimin amacı, bölgemizde sağlık alanında:
  •   Üniversite ile sanayi arasında etkin ve sürdürülebilir işbirliği sağlayarak,
  •   Firmalar arasında proje, teknoloji ve ticari odaklı işbirlikleri oluşturarak,
  •  Bölgemizi sağlık sektörüne yön veren, sektörün kalbinin attığı etkin ve iyi tanınan bir üs haline getirmektir.
      Girişimin başlangıç tarihi olan 2009 yılından günümüze kadar INOVIZ Girişiminin paydaşları tarafından çok çeşitli toplantı ve etkinlerden düzenlenmiştir. İlk toplantı “Arama Toplantısı” başlığında 23 Mart 2009 tarihinde gerçekleşmiş ve bu alanda faaliyet gösteren firmalar ile bir araya gelinmiştir. Bu toplantının ardından Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü tarafından “İşbirliği Protokolü” imzalanmış ve çalışmalara hız verilmiştir. Sektördeki ulusal firma ve üniversiteler ile uluslararası paydaşları bir araya getirmek için 24-25 Mayıs 2010 tarihinde 1. İzmir Global Sağlık Konferansı Düzenlenmiş ve 7 ülkeden 75 projenin katıldığı ve 130 yüz yüze görüşmenin olduğu bir proje pazarı düzenlenmiştir. Medikal Sanayicilerinin de bu girişime destek verme kararından sonra INOVİZ Girişimi farklı bir boyut kazanmış ve artık tanınan yerel bir girişim haline gelmiştir. Bu noktadan sonra INOVİZ markasını yaratma çalışmaları başlatılmış ve girişimin logosu için Türk Patent Enstitüsü‘ne marka başvurusu yapılmıştır.
      Bu gün itibari ile İNOVİZ; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Valiliği, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Serbest Bölgesi AŞ, Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği, Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Federasyonu (TÜMDEF)’nun desteği ile 246 firma ve 88 akademisyenin bulunduğu geniş veri tabanı olan bir GİRİŞİM haline gelmiştir.

2.    İzmir, sağlık ve sağlık teknolojileri için bir merkez olmasını sağlayacak ne tür avantajlara sahip?

      İzmir, sağlık sektöründe tarihin derinliklerine dayanan güçlü ve iyi bilinen özelliklere sahiptir. Nitekim, MÖ 4.yy da faaliyete geçen, tıp ve eczacılığın simgesi yılanlı sütünün yer aldığı Pergamon Asklepion'u Bergama'dan insanlığa önemli katkılarda bulunulan bir sağlık merkezi konumunda olmuştur. Günümüz itibari ile İzmir’deki üç büyük üniversite Biyomedikal Teknolojiler alanında ulusal ve uluslararası düzlemlerde söz sahibi kuruluşlardır. Ayrıca, bu alandaki insan kaynakları, fiziki alt yapı ve araştırma sonuçları İzmir’in önemli zenginliğini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, İzmir’de filizlenmekte olan Biyomedikal Teknolojiler Sanayi ve Üretim sektörü ulusal düzlemde ses getirmektedir. Özellikle EXPO 2015 sürecinde belirlenen “Sağlık için İzmir” teması yerel yönetimlerce de benimsenmiş durumdadır ve bu da İzmir’in en önemli güçlerinden birini oluşturmaktadır. Son olarak, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan “İzmir için Yükselen Sektörler” dokümanında sağlık ve sağlık teknolojilerinin öncelikli sektörler arasında gösterilmesi, İzmir’in potansiyelini ortaya koymaktadır.