EBİLTEM blog sayfasına hoşgeldiniz.

Üniversite-Sanayi İşbirliği, Teknoloji Transferi, Patent, Avrupa Birliği Projeleri, Teknoloji Trendleri ve İnovasyon...

ShareThis

28 Ocak 2011 Cuma

Avrupa Patent Ofisi (EPO) İzmir' de!


Avrupa Patent Ofisi (EPO) ’nin, Avrupa’da 6 Merkezde faaliyete geçirdiği  “Patent Araştırmaları Ofisi” Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) bünyesinde açıldı.

EBİLTEM, “Reorienting Patent Information Centres”  projesi kapsamında Avrupa Patent Ofisi ve Türk Patent Enstitüsü tarafından Türkiye’ den seçilen tek kurum olmuştur.
Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda 1998 yılından başlayarak etkin faaliyetler yürüten EBİLTEM, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerini çeşitlendirerek ve ulusal/uluslararası projeler oluşturarak, ortaya çıkan gereksinimleri karşılamaya yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. EBİLTEM bugüne değin, sanayinin Ar-Ge ve İnovasyon kapasitesini artırmak amacı ile toplam 20 AB projesini başarı ile yürütmüş ve sonuçlandırmıştır. 

EBİLTEM, gelişen rekabetin etkisi ile ön plana çıkan “Fikri Mülkiyet Hakları” konusundaki açığı kapatmak amacı ile 1999 yılından itibaren bölgeye hizmet veren TPE Bilgi ve Dokümantasyon Birimi’ nin ileri aşaması olan “Patent Araştırmaları Ofisi” ni de bünyesine katmıştır.

EBİLTEM-TPE-EPO “Patent Araştırmaları Ofisi” Kasım 2010 tarihinde kurulmuş olup, faaliyetlerini Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) bünyesinde sürdürmektedir. Ofisin amacı,  başta Ege Bölgesi olmak üzere, Türkiye’deki firmalar, akademisyenler ve girişimciler için patent araştırmalarının yapılması, buluşun ekonomik değerlendirmesi, patent farkındalığının artırılması, İnovasyona yönelik destek hizmetlerinin verilmesi ve teknoloji lisanslama konularında hizmet sağlamaktır. 

Patent Araştırmaları Ofisi yardımı ile sanayici ve araştırmacılar patent konusunda sadece ulusal değil uluslararası alanda da araştırmalar yapabilecek ve gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşılabilecektir. Bununla birlikte, Ofis, üniversitelerde eğitimler ve seminerler düzenleyerek patent konusunda daha bilinçli ve duyarlı mühendisler ve akademisyenler yetiştirilmesinde etkili olacaktır.

Patent Araştırmaları Ofisi’ nin yürüteceği yoğun çalışmalar sonucunda Bölgemiz, endüstrileşme yolunda önemli görülen, ilk basamak olan fikri mülkiyet hakları konusunda önemli bir fark yaratmış olacaktır. 

Bu kapsamda; EBİLTEM-TPE-EPO “Patent Araştırmaları Ofisi” nin bölgeye ve ülkeye vereceği hizmetler, 18 Mart 2011 tarihinde Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer YILMAZ‘ ın ev sahipliğinde EBİLTEM’ de yapılan bir törenle tanıtıldı.

Yüksek düzeyde katılımın gerçekleştiği törende, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, “Patent Araştırmaları Ofisi” nin açılış gerekçesini, EBİLTEM Müdürü Prof. Dr. Fazilet Vardar SUKAN ise verilen hizmetler konusunda teknik bilgileri aktardı. Etkinlik, TÜBİTAK-TÜSSİDE’ den Dr. Suat GENÇ, ODTÜ’den Dr. Hakan GÜRSU ve Türk Patent Enstitüsü’ nden Hakan BAYRAM’ ın katıldığı “Ar-Ge, Patent ve İnovasyon” başlıklı bir panel ile devam etti.

Ayrıca etkinlik çerçevesinde “Zihni Sinir Sergisi”, “EBİLTEM Teknoloji Transferi Hizmetleri”, “Patent Araştırması İstek Standı” ve “Karikatürlerle Patent ve Marka” adları altında paralel etkinlikler düzenlendi.

 “Patent Araştırmaları Ofisi” hizmetlerinden faydalanmak isteyen firmalar, araştırmacılar ve fikir sahipleri, EBİLTEM proje uzmanları ile iletişime geçebilirler. 
Broşürü indirmek için tıklayın.
·      İletişim bilgileri;
·      Telefon               : 0 232 343 44 00 / 112-152 
·      E-mail1              : patent@ebiltem.ege.edu.tr 
·      E-mail2              : mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr 
·      Sosyal Medya     : http://twitter.com/ebiltem