EBİLTEM blog sayfasına hoşgeldiniz.

Üniversite-Sanayi İşbirliği, Teknoloji Transferi, Patent, Avrupa Birliği Projeleri, Teknoloji Trendleri ve İnovasyon...

ShareThis

14 Mart 2013 Perşembe

Enerjide Bir Umut Daha "Yanıcı Buz"


Daha önce EBİLTEM Blog’ da kaya gazı ile ilgili yeni yaklaşımlardan bahsetmiştik. Bu yazıda da yeni alternatif yanıcı buzdan bahsetmek istiyorum. Yanıcı buz kolayca tutuşan donmuş doğal gaz olduğundan temiz ve sürdürülebilir enerji kaynağı olarak umut taşıyor. Bilim insanlarına göre gelecekte okyanus dibinden ve kutuplardaki sürekli donmuş topraklardan toplanan buzlardan elde edilen doğal gaz ile evlerimizi ısıtabilir, otomobillerimizi çalıştırabilir ve fabrikalarımızı işletebiliriz. Yanıcı buz yani Metan Hidrat konusunda ilk çalışmalar Dr. Collet ve Dr. Ray Boswel tarafından başlatılmıştır. Aslında yanıcı buz diye adlandırılan yeni enerji kaynağında yanan buz değil buzun içinde bulunması olası olan doğal gaz ve metan gazıdır. Gaz hidratlar, içerdikleri büyük metan hacmi nedeniyle geleceğin enerji kaynağı olabilirler. Standart basınç ve sıcaklık koşullarında, 1 m3 gaz hidrat, 164 m3 gaz ve 0.8 m3 su içermektedir. Denizel gaz hidratlarda depolanan gaz miktarının küresel kestirimleri 0.2x1015 m3’ den 7600x1015 m3’ e değişim göstermektedir (Milkov ve Sassen, 2002). Gaz hidratların temel bileşeni metan gazıdır. Metan gazı okyanusun derinliklerinde ve buzların içinde birikir. Binlerce yıl sonra bu biriken gaz, birçok organik maddenin çözünmesi ile yanıcı özelliğini arttırır. Suyun aşırı soğukluğu ve yoğunluğu sebebiyle yüksek bir basınç oluşur. Bu sayede "Gaz hidratlar" açığa çıkar. 
Açığa çıkan bu gazlar, buzların büyük kafeslerinde birikir. Buzların kırılması, su altında bir doğal afet vb. olaylarında bu gaz hidratlar açığa çıkar ve okyanusa karışır. Aslında basınca çok dayanıklı olduklarından kırılması çok zordur. Dr. Tim Collett, “Gaz hidratlar, güneş enerjisi ya da hidrojen tabanlı enerjiler gibi temiz enerji kaynakları etkin olarak kullanıma girinceye kadar geçireceğimiz süreçte bir köprü görevi görebilir” diyor. Gaz hidratların, diğer fosil yakıtlara oranla çok daha küçük miktarda karbon ayak izine sahip olduklarını ve küresel ısınmaya karşı mücadelede çok önemli bir yer tutabileceklerini de ekliyor. Dr. Tim Collet ve ekibinden sonra günümüzde pek çok bilim insanı bu konu üzerinde çalışmakta ve en verimli şekilde bu kaynaktan yaralanmanın yollarını aramaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde ciddi rezervlere sahip gaz hidrat kaynakları keşfedilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Alaska, Japonya bunların arasında yer almaktadır. Hatta Japonya Mühendisler metan hidrattan doğal gaz üretip kullanmaya başladıklarını belirttiler. Tüm enerji ihtiyacını dışarıdan sağlayan Japonya için bu gerçekten bir alternatif olabilir. Devlete bağlı olarak çalışan bir gaz şirketi olan JOGMEC’e bağlı mühendisler, basınç azaltma yöntemiyle metan hidratı, metan gazına dönüştürmeyi başardı. Fakat bu yöntem henüz endüstriyel anlamda hayata geçmeye hazır değil.  Fakat yetkililer Metan hidrattan gaz üretimine yönelik teknolojileri önümüzdeki beş yıl içerisinde hayat geçirmeyi planladıklarını belirtiyor. Bu konuda çalışmaların artmaya başlaması da gösteriyor ki kaya gazından sonra yanıcı buz da devlerin patent savaşlarında önemli rol oynayacağını gösteriyor.
Japonya’ da araştırmanın umut verici şekilde sonuçlanması dünyada ki mevcut metan hidrat yataklarının değerlendirilmesi açısından ulaslarrası arenada  dikkat çekici olarak değerlendirilmektedir.

Özgür GÜVENENLER
Jeoloji Mühendisi
Patent Uzmanı

 Kaynakça:


Milkov, A.V., & Sassen, R. (2002). Economic geology of offshore gas hydrate accumulations and provinces. Marine and Petroleum Geology, 19, 1-11
Bilim Teknik Dergisi - Mayıs 2009
American Chemical Society

5 Mart 2013 Salı

Finansal Açıdan ve Etkinlik Açısından Yeşil Enerji KaynaklarıFinansal Açıdan ve Etkinlik Açısından Yeşil Enerji Kaynakları

Artık evlerde kullanılan yani hane halkının tüketiminde olan enerji bile bulunduğu yerde üretilebiliyor!

Sadece endüstriyel kullanım için değil apartmanların çatılarına yerleştirilen ve içerisinde fotovoltaik piller olan güneş panelleriyle bu mümkün!

Günümüzde enerji kaynaklarının enerji talebini karşılayabilmesi dünya açısından hem bir sorun hem de etkinliğin ve maliyetle beraber karlılığın doğru analizi sonucunda oluşacak katma değeri yüksek bir pazar. Bununla beraber belli bir ömrü olan yani tükenebilir fosil kaynaklar yerine yenilenebilir enerji kaynakları yani güneş, rüzgar gibi yeşil enerji kaynaklarının kullanımı da her geçen gün hem ekonomik hem de çevresel sebeplerden ötürü artmakta. Aşağıda orijinali İngilizce olan yazının amacı da, yeşil enerji kaynakları hakkında bilgilendirme yapıp bu kaynakların kullanım örneklerini finansal yönden incelemektir. 

Green Energy Elements – Green Finance

Today energy demand and supply are one of the most important discussing points in the world. For a sustainable energy supply, in other words the ability of future of energy supply, in order to meeting with needs of energy renewable energy sources should be more common used. This article aims to identify various green energy sources such as solar and wind energy and biofuels, government support for this industry and main companies in this sector.

Renewable energy, after its generation, needs to be stored in a medium for use with autonomous devices as well as vehicles (Source: Wikipedia). Instead of carbon and petrol using, renewable energy sources are important for not only environmental issues and but also future of the sector so awareness of elements of green energy will provide more healthy, cheaper and more effective energy in not only industrial way but also domestic way.
Green Energy Elements

Geothermal Power: Geothermal energy is a heat that is living earth’s crust. Waters that are outcrops procures to be able to benefit from geothermal power in mostly heating applications and electricity production.

Solar Energy: Solar energy is based on technology of acquiring energy from sunlight. Since 1970 not only costs of solar energy has started to decrease, but also technological developments has started to increase and solar energy has been accepted as a clean energy source.

In the past solar energy systems were using in order to heat the water but now photovoltaic panels that have 15% performance of solar energy are giving the chance of electricity producing.

Average sunbath time of Turkey is 2623 hours for a year. So this number equals to 110 days sunbath time in total. Solar collectors can produce nearly full capacity even in foggy and cloudy weather conditions because ultraviolet radiations can pass the cloudy surfaces.

Most common solar energy applications are;

o   Heating water,

o   Electricity production.
 
Wind Energy: Wind energy is not only clean, abundant and renewable but also has exploit opportunity in all over the World. Structure of wind towers consist of wind turbines that has very big rotor in order to transmitting wind energy to electrical energy. These turbines can be in the ground or inflight.

Hydrogen Energy: Hydrogen is a clean energy source that can be produced from primary energy sources with extricating hydrogen in water and natural gas. Nowadays some automotive companies are using hybrid systems using both hydrogen & petrol. Hybrid systems are decreasing released polluted air 30 – 40 percent comparing with other systems.

Wave Power: Wave energy is a kind of renewable energy that can practiced on waves on oceans and big seas. Total potential wave energy is more than 2.5 terra watt (Tidal power’s energy). Countries that have powerful winds on their coasts can use wave energy for their energy needs’ 5 percent or more.

Tidal Power: Tidal energy that practices upon tidal actions in seas is a renewable energy source. The reversible movement of tidal turbines benefits from sea’s swell and descend and works for producing electricity while using this sea level difference.

Green Finance

Green energy sources provide to community eco-friendly energy such as solar energy, wind energy, wave energy that can be applied to mostly produce electricity, heat water. Comparing with other energy elements setting up a green energy plant has also cost advantages. For example directly related with construction sector, building a greenhouse that can produce energy on its own, effects on general costs of construction between 2 and 8 percent of increasing but at the same time it effects between 35 and 40 percent of decreasing on energy costs (Source: Ekonomi, Milliyet).

Looking for general data of all green sources;

Ø  Wind energy plants; in 2008 maintenance and operation costs was 30,900 Euro per MW. In 2011 it is 19,200 Euro (38% percent decreasing on costs) (Source: www.yesilekonomi.com)

Ø  Solar energy capacity of Turkey is 380 billion kWh for every year and with looking for the 2011 data of Turkey’s electricity consumption is 229 billion kWh. Cost of setting up a solar energy plant that has 1 MW power is decreased to 1.5 million dollars. Turkish government purchases solar power from 13 cents according to Renewable Energy Law and gives 10 years purchasing guarantee.

Ø  Retrace interval of a solar energy plant that needs 4600 km2 is about 7 or 10 years. 

Ø  According to German Clean Energy Report, global clean energy market reached 2 trillion dollars and it will be 4.4 trillion dollars in 2025 in all over the World (Source: GreenTech made in Germany 3.0).

Main Photovoltaic Manufacturers in the World

Company
Country
Suntech
China
JA Solar
China
First Solar
USA
Sungen Solar
China
Trina Solar
China
Motech Solar
China
Q-Cells
Germany
Gintech
China
Sharp
Japan
Canadian Solar
China

Main Wind Turbine Manufacturers in the World

Company
Country
Vestas
Denmark
Sinovel
China
Goldwind
China
Gamesa
Spain
Enercon
Germany
GE Energy
USA
Suzlon Group
INDIA
Guodian United Power
China
Siemens Wind Power
Germany
Ming Yang
China

Conclusion

Today energy supply and energy consume is main discussing point of all over the World even energy search activities are in outside of the World to find more sources. At the same time effects of energy consuming is also researched because of such results air pollution, carbon diffusion and water pollution.

For finding not only renewable but also eco-friendly energy sources green energy concept is getting more important for every passing day. It’s related with mostly energy companies but at the same time all society are affected by energy source choosing.

Solar energy and wind energy are the most common examples of green energy concept that has 27 Billion Dollars at just 1st quarter of 2012 (Source: Bloomberg New Energy Finance). So not only ecological way but also financial way there is sharply increase on Green Energy usage for all over the World in order to provide not only competitive and cost-effective but also eco-friendly energy to meet with the surplusage demand at every turn.